toán - 5: Luyện tập chung (tiết 163)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:00' 06-05-2012
Dung lượng: 11.4 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Kính chào các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp 5D
* * * * * * * *
Giải
Chiều cao của bể là : 1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 ( m)
Đáp số : 1,5 m


Kiểm tra bài cũ
Bài 2: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3 . Đáy bể có
chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,8m . Tính chiều cao của bể .
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
Toán
Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m , chiều dài 50m. Người ta trồng rau trên
mảnh vườn đó, trung bình cứ 100m2 thu được1,5 tạ rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta
thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
Toán
Luyện tập chung
Tóm tắt:
Mảnh vườn hình chữ nhật
Chu vi : 140m
Chiều dài :50m
100m2 thu được : 1,5 ta rau
Mảnh vườn thu được:….kg rau ?


Bài giải :
Nửa chu vi mảnh vườn là :
140 : 2 = 70 ( m)
Chiều rộng mảnh vườn là :
70 – 50 = 20 (m)
Diện tích mảnh vườn là :
50 x 20 = 1000 (m2)
Trên cả mảnh vườn đó thu được số kg rau là :
1000 : 100 x 1,5 = 15 ( tạ ) = 1500kg
Đáp số: 1500 kg rau
Bài 4: Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp là 3200 cm2 .
Tóm tắt :
Hình hộp chữ nhật
S xung quanh : 3200cm2
Chiều dài : 50cm
Chiều rộng : 30cm
Chiều cao : ……cm ?
Bài giải :
Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là :
( 50 + 30 ) x 2 = 160 (cm)
Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là :
3200 : 160 = 20 (cm)
Đáp số: 20cm
Bài 3: Một cái sân hình vuông có cạnh 30m. Một mảnh đất hình tam giác có diện tích bằng diện tích cái sân đó và có chiều cao là 24m. Tính độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác đó .
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
Toán
Luyện tập chung
Bài 1:
Bài 4:
24m
30m
Bài giải
Diện tích của cái sân hình vuông là :
30 x 30 = 900( m2)
Diện tích của mảnh đất hình tam giác là :
900 x 4/5 = 720 (m2)
Độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác là:
720 x 2 : 24 = 60 (m)
Đáp số : 60m
Bài 4: Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp là 3200 cm2 .
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
Toán
Luyện tập chung
Tóm tắt :
Hình hộp chữ nhật
S xung quanh : 3200cm2
Chiều dài : 50cm
Chiều rộng : 30cm
Chiều cao : ……cm ?
Bài giải :
Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là :
( 50 + 30 ) x 2 = 160 (cm)
Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là :
3200 : 160 = 20 (cm)
Đáp số: 20cm
Bài 2: Tính chu vi và diện tích của mảnh đất có
hình vẽ và kích thước trên bản đồ
theo tỉ lệ 1 : 1000 như hình vẽ dưới đây :
B
5cm
A
3cm
3cm
D
3cm
3cm
D
C
Nối công thức ứng với tên hình thích hợp
Hình chữ nhật
Hình hộp chữ nhật
Hình tam giác
TRÒ CHƠI
S = a x b
V= a x b x c

S = (a x h ) : 2
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
Toán
Luyện tập chung